Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Australien: resemeddelande - Finlands ambassad, Canberra : Aktuellt : Resemeddelande

FINLANDS AMBASSAD, Canberra


Embassy of Finland, Canberra
Tfn +61-2-6273 3800
E-post: sanomat.can@formin.fi och consular.can@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 14.10.2015

Australien: resemeddelande

Australien: Ett tryggt resmål. Översvämningar, cykloner och skogsbränder förekommer i vissa regioner.

Finlands ambassad
Canberra

(gäller tills annat meddelas)

Australien är ett tryggt land för resenärer, men det är ändå bra att vara normalt försiktig särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den 19 september 2014 utförde den australiska polisen den största terrorräden någonsin i Sydney. Den allmänna varningsnivån har höjts till nivån "hög".

På badstränderna ska du absolut följa strandvakternas order. För din egen säkerhets skull är det bra att undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer. Teckna gärna en reseförsäkring som också täcker hobbyer och fritidsverksamhet under semestern.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar på webbplatsen reseanmalan.fi.

Naturförhållanden

Cykloner och översvämningar kan förekomma i norra Australien (Northern Territory och Queensland) särskilt i december-februari (cyclone season). 

Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastrofer och vilka skador de orsakat på resmålet eller hos de lokala myndigheterna. Via följande länk hittar du myndigheter indelade efter delstat: http://www.ga.gov.au/hazards/management/response.jsp

Hälsovården

Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall utan privat reseförsäkring.

Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Systemet möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukvård. Resenärer som blir intagna på sjukhus får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och dylikt från Medicaresystemets kontor.

Det lönar sig att kontrollera före resan vilka vaccinationer som behövs i Australien. Resenärens hälsoguide (Matkailijan terveysopas, på finska) innehåller bra information om vaccinationer och hittas på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats www.thl.fi.

Fall av denguefeber har påträffats i översvämningsområdena i norra Queensland.

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbplatser:

Bra att veta

Vi uppmanar resenärer att ta väl vara på sitt pass. Om man måste skaffa ett nytt pass fördröjer det resplanerna och orsakar extra kostnader eftersom det enda kontoret där man kan förnya sitt pass i Australien, Nya Zeeland, Fiji och de övriga Stillahavsöarna är i Australiens huvudstad Canberra.

Det allmänna nödnumret är 000.

Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas till exempel om träföremål som förs in i landet.

På grund av att avstånden inom landet är långa finns det skäl att planera sin resa noggrant. Vid resor till obebyggda områden är det skäl att på förhand noga planera och utreda rutten och tidtabellen samt anmäla beräknad ankomsttid till inkvarteringsstället.

Personer som reser till Australien måste skaffa visum i förväg. Du kan skaffa visum behändigt på nätet på adressen http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm. Information om visum för längre vistelse finns på webbplatsen www.immi.gov.au.

Myndigheterna i många av de länder som man passerar på vägen till Australien kräver att passet ska vara giltigt i minst sex månader efter den planerade avfärdsdagen. Närmare uppgifter fås av resebyråer eller vid närmaste ambassad för landet i fråga.

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Kontaktuppgifter:

Finlands ambassad, Canberra
12 Darwin Avenue
Yarralumla, ACT 2600
tel. +61 (0)2 6273 3800
e-post: sanomat.can@formin.fi
webbplats:  www.finland.org.au
Facebook:  http://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
Twitter:  twitter.com/FinEmbAustralia

Tidsskillnad: sommartid +7h, vintertid + 9h

Närmare uppgifter om konsulära tjänsten och resande: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=51212&nodeid=15724&contentlan=3&culture=sv-FI

Närmare uppgifter om Australien: Australian maatiedosto (på finska)

Skriv utDela

Uppdaterat 14.10.2015


© Finlands ambassad, Canberra  | Kontaktuppgifter