Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Oleskelulupa - Suomen suurlähetystö, Canberra : Palvelut : Oleskeluluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Canberra


Embassy of Finland, Canberra
Puh. +61-2-6273 3800
Sähköposti: sanomat.can@formin.fi ja consular.can@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Facebook |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskeluluvat

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Työntekoa ja opiskelua varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

  • rekisteröityä EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/)
  • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

EnterFinland

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/). Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivulta että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa paikallispoliisilta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee jättää Suomen edustustolle viisumihakemus päästäkseen Suomeen hakemaan uutta korttia. Siihen tulee liittää muun muassa mainittu poliisi-ilmoitus kadonneesta/varastetusta oleskelulupakortista. Viisumihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa poliisilaitokselta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille. 

Lisätietoa: 

Oleskelulupahakemukset Australiassa ja Uudessa-Seelannissa

Australiassa oleskelulupaa voi hakea ainoastaan Suomen suurlähetystöstä Canberrassa. Myös Uudesta-Seelannista asiakkaiden on tultava henkilökohtaisesti Canberraan. Hakemuksen jättöä varten on varattava aika. 

Book an appointment using SetMore

Oleskelulupa voidaan myöntää mm. perhesiteen, opiskelun, työn tai elinkeinon-harjoittamisen perusteella. Oleskelulupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, mikä suoritetaan etukäteen tai hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, jos päätös on kielteinen.

⇒ Uuden-Seelannin kansalaisilta ei peritä oleskelulupahakemusmaksuja perustuen Suomen ja Uuden-Seelannin väliseen vuonna 1973 voimaan tulleen viisumivapaussopimukseen.

Yleiset vaatimukset jokaiselta hakijalta

Hakemukseen tulee liittää mm. seuraavat asiakirjat:

  • huolellisesti täytetty oikein valittu hakemuslomake
  • voimassaoleva passi
  • yksi valokuva, joka täyttää Suomen poliisin valokuva-ohjeen
  • hakemuslomakkeessa luetellut selvityslomakkeet huolellisesti täytettyinä
  • koulujen vaihto-oppilaat (Rotary International, STS High School Foundation, Lions Club, 4H) oppilasvaihtojärjestön kirje seka vanhempien/huoltajien suostumus
  • Hakemuksen käsittelymaksu 
  • Kirjattu kirjekuori, jos hakija haluaa oleskelulupakortin, postitusta varten

Edustusto voi pyytää lisätietoja tarvittaessa.

Kaikki lomakkeet on saatavilla Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa Word- ja PDF-muodossa. Word-lomakkeen voi täyttää tietokoneen ruudulla, tallentaa välillä omalle koneelle ja jatkaa työstämistä itselle sopivana aikana. PDF-muoto on tarkoitettu tulostettavaksi ja täytettäväksi käsin.

Oleskeluluvan hakuprosessi kannattaa aina aloittaa  sähköisesti. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakuprosessia, kun hakemuslomakkeita ja liitteitä ei tarvitse toimittaa kirjeitse. Hakemus ei kuitenkaan etene varsinaiseen käsittelyyn ennen kuin olet käynyt henkilökohtaisesti edustustossa.

HUOM!  Konsulaatti ei hoida maahantulolupia Australiaan tai Uuteen-Seelantiin. Niistä lisätietoja Australian viranomaisten sivuilta www.immi.gov.au ja Uuden-Seelannin viranomaisten sivuilta www.immigration.govt.nz

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 16.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Canberra  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot