Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein_kysyttyä_CAN - Suomen suurlähetystö, Canberra : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Canberra


Embassy of Finland, Canberra
Puh. +61-2-6273 3800
Sähköposti: sanomat.can@formin.fi ja consular.can@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Facebook |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Australiassa ajokorttivaatimukset vaihtelevat osavaltioittain. Jotkut osavaltiot vaativat suomalaisen ajokortin lisäksi kansainvälisen ajokortin. Joissakin osavaltioissa vaaditaan suomalainen ajokortti ja siitä tehty virallinen englanninkielinen käännös. Tarkistattehan aina ennen matkaanne osavaltiokohtaiset ajokorttivaatimukset Australian viranomaisten sivuilta.

Uudessa-Seelannissa tarvitaan suomalaisen ajokortin lisäksi joko siitä tehty virallinen englanninkielinen käännös, tai kansainvälinen ajokortti. Tarkistattehan ennen matkaanne ajokorttivaatimukset Uuden-Seelannin viranomaisten sivuilta.

Kadonnutta tai varastettua ajokorttia koskevat tiedustelut osoitetaan suoraan Ajoneuvohallintokeskukselle.

Lisätietoa: Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin sivuilta.

Sähköposti: neuvonta@trafi.fi.

Apostille-todistus

Asiakirja on laillistettava, jotta ulkomaan viranomaisen laatima asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide. Sillä varmistetaan, että asiakirjan antajalla on oikeus antomaassaan kyseisen asiakirjan antamiseen. Laillistaminen varmentaa lisäksi sen, että asiakirja on pätevä ja oikean sisältöinen.

Asiakirja laillistetaan Apostille-todistuksella , jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Suomi ja Australia ovat liittyneet Haagin yleissopimukseen.

Lisätietoja Haagin yleissopimuksesta ja Apostille-todistuksesta löytyy Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin verkkosivulta

Lisätietoa Apostille-todistuksesta Suomessa löytyy Maistraatin verkkosivulta www.maistraatti.fi.

Lisätietoja Apostille-todistuksesta Australiassa löytyy Australian hallituksen matkustus- ja konsulipalveluiden verkkosivulta www.smartraveller.gov.au.

Australian maahantuontirajoitukset

Australian tuontirajoitukset ovat erittäin tiukat. Muu muassa kaikki ruoka-aineet ja puuesineet on ilmoitettava maahan saavuttaessa.

Lisätietoja löytyy Australian hallituksen tullin verkkosivulta http://www.customs.gov.au/individuals/goingthroughtheborder/default.asp

Avioliitto ja avioero

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Suomessa asuvan henkilön tulee Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten esittää vihkijälle todistus esteettömyydestä solmia avioliitto. Esteettömyystodistuksen saa Suomessa asuinpaikan maistraatista tai seurakunnasta.

Australiassa solmittavaa avioliittoa varten vihkimisestä on sovittava ja vihkijälle on toimitettava kaikki tarpeelliset todistukset vähintään kuukautta ennen vihkimistä. Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa vihkimisestä Suomen väestörekisterille Canberran suurlähetystön välityksellä. Ilmoituslomakkeet voi tulostaa mm. suurlähetystön verkkosivuilta. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan alkuperäinen laillistettu (apostille) vihkitodistus ja oikeaksi todistetut kopiot vihittyjen passien tietosivuista.

Lisätietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla: Miten voin solmia avioliiton ulkomailla.

Avioero

Ulkomailla annettu avioeropäätös vahvistetaan Helsingin hovioikeudessa, mikäli vähintään toinen osapuolista on Suomen kansalainen. Lisätietoja Helsingin hovioikeudelta, sähköposti: helsinki.ho(at)oikeus.fi, puh: +358 29 56 40500.

Eläimet

Lemmikkieläinten tuonti

Koiria ja kissoja voi tuoda Suomesta Australiaan edellyttäen, että ne täyttävät Australian viranomaisten tuontivaatimukset. Koirat ja kissat joutuvat karanteeniin Australiaan saavuttuaan. Muita lemmikkieläimiä voi tuoda Australiaan hyvin rajoitetusti.

Lisätietoa lemmikkieläimen tuonnista Australiaan löytyy Australian maatalousministeriön verkkosivulta http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/cat-dogs

Lisätietoa lemmikkieläinten tuonnista Suomeen löytyy Elintarvikeviraston verkkosivulta www.evira.fi.

Eläke

Eläkeasioissa voi kääntyä suoraan Eläketurvakeskuksen tai Kansaneläkelaitos Kelan puoleen, jotka opastavat yksityisissä eläkekysymyksissä. Canberran suurlähetystö tai voi ohjia vain yleisissä eläkekysymyksissä.

Lisätietoja eläkkeen verotuksesta.

Eläketurvakeskus: www.etk.fi

Kansaineläkelaitos: www.kela.fi, Kelan ulkomaanyksikkö.

Konsulipäivystys

Konsulipäivystys on ulkoministeriön hädänalaisessa asemassa oleville ulkomailla asuville Suomen kansalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville ulkomaalaisille tarjoama palvelu. Hädänalaisen aseman voi aiheuttaa sairaus, tapaturma, onnettomuus, rikoksen kohteeksi joutuminen tai näihin rinnastettava syy.

Konsulipäivystyksen puhelinnumero on +358 9 1605 5551 ulkoministeriössä Helsingissä ja se on käytössä virka-ajan ulkopuolella.

Konsuliasioihin voit tiedustella vastausta myös Facebookin Nettikonsulista.

Kuolemantapaus

  • Lomake "ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta", saatavilla sivuiltamme kohdasta "Kansalaisuus"
  • Alkuperäinen kuolintodistus, jossa on Apostille-leima. Mikäli haluat että alkuperäinen kuolintodistus palautetaan, niin mukaan tulee liittää maksettu, osoitteella varustettu palautus kirjekuori.

Lapsen syntymä

Maahanmuuttoviraston sivuilta saat tietoa kansalaisuuden periytymisestä. Suomalaiselle vanhemmalle syntynyt lapsi rekisteröidään Suomeen toimittamalla Suomen suurlähetystöön seuraavat asiakirjat:

  • Lomake "ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta", saatavilla sivuiltamme kohdasta "Kansalaisuus".
  • Alkuperäinen syntymätodistus, jossa on Apostille-leima*. Syntymätodistuksen saa Australian osavaltioiden Department of Birth, Death and Marriage -viranomaiselta.
  • Oikeaksi todistetut kopiot kummankin vanhemman passista.

Mikäli haluat että alkuperäinen syntymätodistus palautetaan asiakkaalle, niin mukaan tulee liittää maksettu, osoitteella varustettu palautus kirjekuori.

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Edustustolle palautetut passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut Suomeen muuttajan oppaan, joka löytyy pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta.

Tietoa muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy Tullihallituksen verkkosivulta www.tulli.fi.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa Tullihallituksesta.

Tullihallitus                                                                                 
PL 512, 00101 Helsinki 
Erottajankatu 2, 00120 Helsinki
Puh. +358-9-6141
Fax. +358-20-492 2852
Sähköposti kirmo@tulli.fi  (kirjaamo)

Yleinen tullineuvonta
Hämeentie 3, 2. kerros
Puh. +358-20-391 100
Fax.i +358-20 492 1812

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä

  • Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä

  • Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen

  • Antaa elossaolotodistuksen, henkilöllisyystodistus esitettävä

  • Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle.

Notaaritehtävistä peritään ulkoasiainminiteriön maksupäätöksessä määrätty maksu.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Australiasta

Australiasta ei ole mahdollista saada suomalaisen virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaista todistusta josta kävisi ilmi tiedot henkilön mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista.

Australia kuuluu valitettavasti niihin maihin, joissa ei ole varsinaista väestötietorekisteriä tai osoitetietojärjestelmää, vaan jokainen osavaltio pitää omia rekistereitään, jotka eivät ole läheskään niin kattavia kuin Suomen väestötietojärjestelmä. Viranomaiset rekisteröivät ainoastaan syntymät, avioliitot ja kuolemat, osoitetietoja ei ole mahdollista saada. Osavaltioiden pitämät rekisterit eivät myöskään linkity toisiinsa. Tietojen hankkiminen kestää poikkeuksetta viikkoja, joskus kuukausiakin ja tulokset voivat olla kovinkin laihoja.

AEC (Australian Electoral Commission) http://www.aec.gov.au/ –viranomainen pitää luetteloa elossa olevista äänioikeutetuista Australian kansalaisista. Jokaisella osavaltiolla on omat äänestysluettelonsa ja rekisterinsä. Äänestysluetteloita pitää käydä selaamassa henkilökohtaisesti, eikä edustustolla ole mahdollisuuksia tähän.

Omaiset voivat hankkia edellä mainittuja todistuksia suoraan Internetin välityksellä ko. osavaltion toimistosta ilman pitkää ja raskasta viranomaisprosessia. Kunkin osavaltion verkkosivulla on myös mainittu maksut. Asiointikieli on Englanti.

Australian viranomaisten verkkosivuilla on seikkaperäiset ohjeet sukuselvitysten hausta ja tätä kautta toimenpide on huomattavasti nopeampi.

Tässä verkkosivuosoite eri osavaltioiden viranomaiselle:

Australian Capital Territory

New South Wales

Queensland

Western Australia

Victoria

South Australia

Tasmania

Northern Territory

Kaikkiin asiakirjahakemuksiin on liitettävä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kolmesta eri henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyystodistusten jäljennösten voi oikeaksi todistaa vain julkinen notaari tai ns. justice of peace (tämä viimeinen, mahdollinen vain Australiassa). Näiden lisäksi, hakemukseen on yksilöitävä:

- kenestä tietoja etsitään (henkilön tiedossa olevat nimet, mahd. aikaisemmat nimet, syntymäaika, mahd. kuolinaika, nykyiset tiedossa olevat osoitetiedot ml. entiset osoitteet, milloin muuttanut Australiaan, mihin osavaltioon jne.)
- mitä tietoja/todistuksia pyydetään
- mihin tietoja tullaan käyttämään
- kuka tietoja pyytää ja missä ominaisuudessa (sukulaisuussuhde selvittävä)

Mikäli toimeksianto koskee useaa eri osavaltiota, pitää kutakin osavaltiota varten olla omat alkuperäiset liiteasiakirjat. Paikallisviranomaiset eivät hyväksy kopioita. Kyseiset liiteasiakirjojen vaatimukset eivät ole edustuston, vaan paikallisviranomaisten vaatimuksia. Australian yksityisyydensuoja on erittäin tiukka eikä suurlähetystöllä ole minkäänlaisia erityisoikeuksia saada yksityisestä henkilöstä mitään tietoja ilman toimeksiantajan valtuutusta. Paikallisviranomaiset eivät anna yksityistä henkilöä koskevia tietoja muulle kuin lähiomaiselle, joten toimeksiantajan on oltava lähiomainen.

Mikäli, kuitenkin haluatte asiaa hoidettavan ministeriön kautta, lähettäkää mahdollisimman tarkkaan yksilöity pyyntö ministeriöön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi. Ulkoasiainministeriö Helsingissä koordinoi kaikki edustustoille lähetettävät asiakirjojen hankintapyynnöt. Tästä ohjeet:

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Vaasan maistraatista. Sähköposti: info.lansi-suomi(at)maistraatti.fi.

Lisätietoa:
Väestörekisterikeskus: www.vrk.fi 
Maistraatti: www.maistraatti.fi

Osoitteenmuutoksesta ilmoittaminen Suomeen

Muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen uuden osoitteen voi ilmoittaa Suomeen maistraatille

Ilmoituksen muutosta voi tehdä myös paikallisen Suomen edustuston kautta. Kun osoitetiedot ovat väestötietojärjestelmässä ajan tasalla, varmistuu muun muassa vaalien yhteydessä lähetettävän äänioikeusilmoituksen saaminen.

Rikosrekisteriote Australiasta

Mikäli tarvitset rikosrekisteriotteen Australiasta esimerkiksi työpaikan turvallisuusselvitystä varten, sinun tulee ottaa yhteyttä poliisiin niissä osavaltioissa, joissa olet oleskellut. Ohjeet rikosrekisteriotteen hakemiseen löytyvät osavaltioiden poliisin nettisivuilta.

Syntymätodistus ja virkatodistus

Syntymätodistusta ei käytetä Suomessa – vastaava todistus on niin sanottu virkatodistus.

Virkatodistukset voi pyytää maistraatista Suomessa. Todistukset tulee pyytää sen kunnan maistraatista, missä on viimeksi ollut kirjoilla. Yhteystiedot paikallisiin maistraatteihin löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi

Jos paikkakunta ei ole tiedossa, tulee tiedot pyytää Vaasan maistraatista:

Vaasan maistraatti
Pietarsaaren yksikkö
PL 26
FI 68601  PIETARSAARI
FINLAND

Puhelin:  +358 71 874 11 21
Faksi: +358 71 974 11 20
Email: info.vaasa@maistraatti.fi
Internet-sivut: www.maistraatti.fi

Todistukset voidaan pyytää postitse, puhelimitse tai sähköpostilla.

Haettaessa todistuksia tulee esittää nimi, syntymäaika- ja paikka, sosiaaliturvatunnus ja nykyinen osoite Australiassa. Maistraatille on myös esitettävä tarkoitus, mitä varten todistuksia anotaan. Todistukset tulee pyytää englanniksi Apostille-leiman kera. Todistusten myöntäminen on maksullista. Lasku toimitetaan todistuksen mukana.

Taloudellinen avustaminen

Suurlähetystö ei voi taloudellisesti auttaa avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä vaan ainoastaan auttaa Australiassa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta paluulippua varten joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona kyseisen henkilön tililtä tai omaisten tekemää talletusta vastaan (ulkoasiainministeriön toimitusmaksu 50 euroa).

Henkilö voi luonnollisesti itse hoitaa rahanvälitykset pankkilaitosten välityksellä tai esimerkiksi  Forexin tai Western Unionin kautta.

Terveydenhoito

Australiassa tilapäisesti oleskelevat, mutta Suomessa vakinaisesti asuvat ja Suomessa sairausvakuutetut henkilöt ovat oikeutettuja välittömään sairaanhoitoon Australian julkisessa terveydenhuollossa. Oikeus hoitoon osoitetaan Suomen passilla ja Kela-kortilla. Australiaan opiskelemaan lähtevien tulee lisäksi hankkia erillinen sairausvakuutus, jotta voi saada opiskelijaviisumin.

Lisätietoa Kelan sivuilta sekä Australian sosiaaliministeriö Department of Human Services – sivuilta.

Tulli

Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset).

Tullin yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Erottajankatu 2, 00120 Helsinki
Puh. +358 9 6141
Fax +358 20 492 2852
Sähköposti: kirmo@tulli.fi  (kirjaamo)

Verotus

Suomen ja Australian välinen verosopimus tuloveroja koskevan  kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi.

Verohallinnosta löytyy ohjeet Suomessa maksuunpannun veron maksumenettelystä (esim. perintövero).

Lisätietoa:
Verohallinto;
PL325
00052 Vero

Kansainvälinen verotus: +358 (0)20 697 024

Palvelunumerot.

Väestörekisteri-ilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä sekä Suomessa että ulkomailla asuvista Suomen kansalaisista. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevien osalta pitää ajan tasalla, huolimatta siitä onko oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisesta. Ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen (muun muassa lapsen syntymä, avioliitto ja avioero) muutoksista Väestörekisterikeskukselle.

Lisätietoja ja Ohje ulkosuomalaiselle - tiedote löytyy Maistraatin verkkosivulta.

Yleisiä kysymyksiä

Tarvitseeko Suomeen viisumin?

Australian ja Uuden-Seelannin kansalaiset voivat oleskella Schengen-alueella ilman viisumia enintään 90 päivää kuuden kuukauden aikana.

Schengen -maita ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxembourg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska,  Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

Miten saan viisumin Australiaan?

Australian viisumeja koskevat tiedustelut on lähetettävä Australian viranomaisille. Suomea koskevat asiat hoidetaan Australian Berliinin suurlähetystössä.

Voiko passin maksaa pankki- tai luottokortilla?

Kyllä voi. Suurlähetystö suosittelee pankki- tai luottokorttia maksutapana. Valitettavasti Diners Clubin ja Amexin kortit eivät käy maksutapana.

Pitääkö passikuva olla mustavalkoinen?

Passivalokuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Tarkemmat ohjeet passivalokuvista löytyy poliisin verkkosivulta: www.poliisi.fi.

Kuinka voin osoittaa henkilöllisyyteni?

Henkilöllisyyden voi osoittaa voimassaolevalla kuvallisella ajokortilla, voimassaolevalla passilla tai muulla viranomaisen myöntämällä voimassaolevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Voiko edustustossa käydä äänestämässä?

Suomessa järjestettävien vaalien ennakkoäänestysjärjestelyistä Australiassa vastaa edustusto. Järjestelyistä ilmoitetaan etukäteen niiden ollessa ajankohtaiset.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Canberra  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot